Aktualności

Zakończenie nauki w liceum

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie szkoły dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i dorosłych. Zaproszenie do udziału w tym podniosłym wydarzeniu przyjęli goście, wśród których znaleźli... READ MORE

Szkolna konferencja na temat wartości

Dnia 25 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyła się konferencja na temat „Wartości w życiu człowieka”. To wydarzenie  zostało zrealizowane w ramach działań szkoły związanych z kształtowaniem postaw – wychowaniem do wartości. Punktem wyjścia... READ MORE

Zajęcia profilaktyczne z policją

W dniach 19 i 25 kwietnia 2017 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w pogadankach profilaktycznych z policją. Podczas spotkań poruszone zostały następujące tematy: odpowiedzialność karna młodocianych oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z internetu. READ MORE