„Kultura bezpieczeństwa” – podziękowanie za udział w programie

Nasza szkoła otrzymała oficjalne podziękowanie za udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczniowie w ramach podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie oraz zajęć rozwijających kompetencje zawodowe podnosili wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Część zajęć poświęcona była także popularyzacji zagadnień

Czytaj więcej »

Mikołajkowe podziękowania dla lokalnych służb

Z okazji Mikołajek społeczność naszej szkoły postanowiła podziękować lokalnym służbom, które szczególnie mocno angażują się w czasie pandemii w pomoc drugiemu człowiekowi. Przygotowane kartki i symboliczne aniołki miały być wyrazem wdzięczności i uznania dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ratowników medycznych, policjantów, strażaków i urzędników. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem,

Czytaj więcej »

Warsztaty przedsiębiorczości w naszej szkole – już 8 grudnia

W listopadzie obchodzony jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W nawiązaniu do tej inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przeprowadzi 8 grudnia br. dla uczniów naszej szkoły warsztaty przedsiębiorczości pod hasłem: Dlaczego to Ty masz

Czytaj więcej »

Zadaniowy kalendarz adwentowy

Grudzień coraz bliżej. Powoli przygotowujemy się do ulubionego czasu w roku – Świąt Bożego Narodzenia. Przed nami Adwent, który jest wyjątkową okazją do duchowego przebudzenia i dokonania oceny wykorzystania czasu w tym kończącym się roku kalendarzowym… Dla lepszego i głębszego przeżywania tego szczególnego czasu przesyłamy propozycję zadaniowego kalendarza adwentowego. Znajdziemy w

Czytaj więcej »

WRACA KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.   Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji

Czytaj więcej »

Zasady lekcji online

ZADBAJ O STANOWISKO NAUKI I PRACY – Udział w lekcjach jest obowiązkowy. Bądź punktualny, znajdź spokojne i wygodne miejsce, przygotuj zeszyt, podręcznik i przybory do pisania. ZADBAJ O KWESTIE TECHNICZNE – Sprawdź, jak działa sprzęt, kamera, słuchawki i mikrofon. Uprzedź domowników, że będziesz mieć zajęcia online, tak aby nikt Ci

Czytaj więcej »
Skip to content