Wyróżnienie w konkursie „Skrzydła życia”

wpis w: Aktualności | 0

Uczennica naszej szkoły Marika Osińska zdobyła wyróżnienie w profilaktycznym konkursie „Skrzydła życia – działam, nie jestem obojętny”, który jest adresowany do młodzieży w wieku 13-18 lat, zamieszkującej powiat poznański. W celu zwrócenia uwagi na problematykę przemocy i wykluczenia społecznego młodzież … Continued

Jak przygotować sie do egzaminu zawodowego?

wpis w: Aktualności | 0

Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie? Skorzystaj z możliwości jakie niesie Internet. W tym celu polecamy stronę: www.kwalifikacjewzawodzie.pl Pobierz arkusze egzaminacyjne w swoim zawodzie, wykorzystaj czas w domu i samodzielnie sprawdzaj swoją fachową wiedzę. Etap pisemny … Continued

Oceny z praktyk – komunikat

wpis w: Aktualności | 0

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przypominamy o konieczności dostarczenia do szkoły zaświadczenia o ocenie z praktyk zawodowych. Druki do oceny (odrębne dla uczniów klas III oraz dla klas I i II) można pobrać w sekretariacie szkoły lub … Continued

#DołączDoNas

wpis w: Aktualności | 0

Jak dotrzeć z ofertą edukacyjną w dobie pandemii? Jak promować szkołę w sytuacji, kiedy nie ma możliwości bezpośrednich spotkań, rozmów z kandydatami do szkoły i ich rodzicami. Postanowiliśmy zachęcić naszą młodzież do wykonania plakatów promujących szkołę. Kierownik szkolenia praktycznego, p. … Continued

Komunikat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w sprawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

wpis w: Aktualności | 0

Do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników  na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.   Do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu docierają informacje, iż niektórzy pracodawcy wysyłają do zatrudnionych młodocianych sms-y informujące, że z … Continued

Prawa młodocianych pracowników

wpis w: Aktualności | 0

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:   W okresie … Continued

Życzenia wielkanocne

wpis w: Aktualności | 0

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech ten czas wielkanocny utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Niech przyniesie nam … Continued

Zasady organizacji szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

wpis w: Aktualności | 0

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty konieczne jest wprowadzenie nowych zasad organizacji szkoły. Szczegóły sposobu organizacji funkcjonowania Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku zawarte są w Zarządzeniu dyrektora … Continued

Praca szkoły w okresie 25.03.-10.04.2020 r.

wpis w: Aktualności | 0

W terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, zgodnie z przepisami prawa prowadzone będzie kształcenie na odległość. Do kontaktu proszę wykorzystywać dziennik elektroniczny – moduł wiadomości, adres mailowy sekretariat@zspgbuk.pl … Continued

APEL DO PRACODAWCÓW

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Pracodawcy – instruktorzy praktycznej nauki zawodu, w związku z sytuacją epidemiologiczną i z rosnącą liczba zachorowań na COVID-19 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty apelują do pracodawców, aby uczniów będących młodocianymi pracownikami … Continued

1 2 3 4 5 24