Netykieta – czyli o kulturze zachowania w Internecie

wpis w: Aktualności | 0

Internetowy Kodeks Zachowania

  1. Nie zamieszczaj wypowiedzi niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Pamiętaj, że w sieci nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność prawną (cywilną i karną) za swoje wypowiedzi i materiały rozpowszechniane w sieci.
  2. Dbaj o poprawność i czystość języka swoich wypowiedzi. Stosuj się do zasad ortografii i  interpunkcji. Nie bądź wulgarny i nie przeklinaj.
  3. Zwracaj się do innych w kulturalny sposób. Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych.
  4. Sprzeciwiaj się hejtowi – nie publikuj poniżających komentarzy czy grafik.
  5. Nie trolluj i „nie karm trolla”. Nie prowokuj i nie obrażaj innych internautów na portalach społecznościowych, blogach czy forach.
  6. Szanuj prawo do własności w sieci – absolutnie nie wolno plagiatować, kopiować i wklejać cudzych tekstów bez podawania przypisu czy źródła. Postępując w ten sposób dokonuje się kradzieży cudzej własności.
  7. Nie ujawniaj w sieci adresów poczty elektronicznej, danych osobowych i teleadresowych innych osób, ani innych danych i wiadomości z zakresu ich życia prywatnego/intymnego.
  8. Wizerunek innej osoby (np. nauczyciela, ucznia) nie może być rozpowszechniany bez zgody tej osoby!
  9. Przestrzegaj godzin pracy i nauki. Szanuj prawo wszystkich do odpoczynku.
  10. W nauczaniu zdalnym stosuj się do wymagań nauczyciela – każdy uczeń jest zobligowany do zapoznania się z materiałami przesyłanymi przez e-dziennik i odesłania prac w wyznaczonym terminie.

 

FILMIKI:

Najważniejsze zasady netykiety https://www.youtube.com/watch?v=cXqQJ84ofN8

Magiczne znaczenie słów https://www.youtube.com/watch?v=FaKSqzTi9PM

Komentarze zostały wyłączone.