DYREKCJA

Dyrektor szkoły:                    

Karolina Wawrzyniak

Kierownik kształcenia praktycznego

(kształcenie zawodowe uczniów):

Olga Mazurek - Lipka 

Godziny pracy:

wtorek: 7.00 - 14.00

środa: 7.00 - 14.00

czwartek: 9.00 - 15.00

Pedagog:

Kamila Kozdrowska

Godziny pracy:

wtorek: 8.00 - 13.00

środa: 9.00 - 14.00

NAUCZYCIELE

Chemia:                                                       

Magdalena Smolińska

Język polski:

Karolina Wawrzyniak

 

Magdalena Konieczna

Język angielski:                 

Maciej Hoffmann

Matematyka:                                          

Małgorzata Koprowska-Karczyńska

Fizyka:                                    

Małgorzata Koprowska-Karczyńska

Biologia:                                                      

Katarzyna Melcer

Geografia:                                                   

Tomasz Kubaczyk

Podstawy przedsiębiorczości:               

Karolina Wawrzyniak

Historia: 

Teresa Maj

Chemia:

Katarzyna Melcer

Wiedza o społeczeństwie:

Kamila Kozdrowska

Edukacja dla bezpieczeństwa:                   

Bernadeta Halasz-Hypka

Informatyka:                                                 

Piotr Goroński

Wychowanie fizyczne:                            

Agnieszka Wojciechowska

 

Bernadeta Halasz-Hypka, Monika Wietecha

Religia:                                                         

ks. Piotr Bednarski

Wychowanie do życia w rodzinie:

Kamila Kozdrowska

RADA RODZICÓW

Przewodniczący:

Joanna Konieczna

Zastępca:

Dorota Kozłowska

Skarbnik:

Marzena Stefańska

Sekretarz:

Elżbieta Borowicz

KONTO RADY RODZICÓW:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Numer konta: 03 9048 0007 2002 0010 0087 0001

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skarbnik:

/td>

Przewodniczący:

Jakub Szpyt - klasa 1a

Zastępca:

1) Szymon Dzierla - kl. 1a

2) Karol Lulkiewicz - kl. 2b

Skarbnik:

Weronika Nadstoga - kl. 2b 

Członkowie:

1) Lidia Prokop - kl. 2a

2) Damian Krysztofiak - kl. 3b