Pamiętajmy o recyklingu

wpis w: Aktualności | 0

Statystyczny Polak wyrzuca rocznie niemal 100 plastikowych butelek, co przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy ton tych opakowań w skali roku. Tego rodzaju tworzywa sztuczne zajmują dużo miejsca, a ponadto jedna butelka potrzebuje na rozkład aż 500 lat! Warto więc zadbać o właściwy recykling, który zaczyna się od selektywnej zbiórki. Do tego celu służą specjalnie oznaczone pojemniki. Powinno się zwracać uwagę, by przed wyrzuceniem butelki do kontenera odkręcić zakrętkę, a następnie zgnieść opakowanie. W ten sposób zaoszczędzimy dużo miejsca w pojemniku, do którego zmieści się więcej zgniecionych butelek. Jeśli chodzi o nakrętki, można je wyrzucić osobno albo przeznaczyć osobom lub organizacjom zajmującym się ich zbiórką. Pozyskane w ten sposób nakrętki są sprzedawane, a pieniądze w ten sposób uzyskane mogą być przekazane na szczytny cel.

Recykling plastikowych butelek to proces przeprowadzany nie tylko ze względów ekologicznych. Ważną rolę odgrywa także aspekt ekonomiczny. W przypadku opakowań plastikowych świetnie sprawdza się ogólna idea przyświecająca odzyskowi surowców, ponieważ pochodne uzyskiwane w wyniku recyklingu z powodzeniem są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. W ten sposób oszczędzamy zasoby naturalne Ziemi, a pozyskane materiały dostają drugie życie.

Uczniowie naszej szkoły wykazali się inwencją twórczą i ze zużytych butelek stworzyli ludzika, który ma inspirować do podejmowania działań proekologicznych oraz zwiększać świadomość w zakresie racjonalnego segregowania odpadów.

Komentarze zostały wyłączone.