Podziękowanie za udział w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

wpis w: Aktualności | 0

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w IV edycji konkursu organizowanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Trzyosobowy zespół uczennic z naszej szkoły: Kamila Laskowska, Weronika Szymczak, Monika Kliszcz przygotował list do sąsiada, w którym propagował prawidłowe postępowanie na rzecz środowiska, zwłaszcza w zakresie właściwej segregacji odpadów oraz właściwego palenia w piecach. W czerwcu otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie za udział w tym konkursie.

Komentarze zostały wyłączone.