Podziękowanie za udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”

wpis w: Aktualności | 0

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego na terenie całego kraju „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”. Celem tego przedsięwzięcia badawczego było zebranie danych o losach zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej oraz zidentyfikowanie obszarów problemowych.

Za udział w projekcie otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie.

Komentarze zostały wyłączone.