Sprzęt komputerowy pod choinkę

wpis w: Aktualności | 0

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła w dniu dzisiejszym otrzymała sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia nauki zdalnej. Laptopy i tablety zostały pozyskane w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy pozwoli efektywnie prowadzić kształcenie na odległość i przyczyni się do lepszego przygotowania młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Komentarze zostały wyłączone.