Udział w projekcie „Lekcje z ZUS”

wpis w: Aktualności | 0

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem działań projektowych jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, przekazanie im informacji na temat polskiego systemu emerytalnego oraz uzupełnienie wiadomości z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym głównych praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.

W dniu 21 listopada 2019 roku uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu na temat: Co ci się należy, kiedy płacisz składki, przeprowadzonym przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Prowadząca spotkanie przedstawiła tematykę zasiłków wypłacanych w różnych okolicznościach życiowych. Omówiła rodzaje zasiłków, m.in.: zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz emeryturę, wytłumaczyła jak oblicza się ich okres przyznawania oraz jaki procent przysługuje pracownikowi korzystającemu z takiego świadczenia.

Uczniowie chętnie podejmowali dyskusje ze względu na praktyczny aspekt poruszonej tematyki, możliwości korzystania ze świadczeń w ramach przysługujących im zasiłków jako młodocianym pracownikom.

Na zakończenie tej praktycznej lekcji sprawdzona została wiedza uczestników spotkania w formie quizu „Koło fortuny” i najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety.

Udział w tym projekcie sprzyja doskonaleniu kompetencji kluczowych poprzez integrowanie i korelowanie treści kształcenia ogólnego i zawodowego. Ponadto pomaga przygotować młodzież do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Komentarze zostały wyłączone.